Usługi w zakresie prawa dla firm

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zdobyte podczas wieloletniej pracy zawodowej, obejmujące zagadnienia prawa spółek handlowych jak również prawa karnego gospodarczego. Kancelaria w szczególności udziela pomocy prawnej przedsiębiorcom w zakresie rejestracji spółek, sporządzania i opiniowania umów potrzebnych do sformalizowania różnych modeli współpracy gospodarczej. Realizowaliśmy największe inwestycje budowlane w Rzeszowie. Obsługujemy jedną z największych wypożyczalni samochodów w Polsce.

Usługi w zakresie prawa dla klientów indywidualnych

Świadczymy kompleksową pomoc prawną osobom prywatnym w zakresie spraw cywilnych, karnych i administracyjnych. Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Świadczone usługi obejmują udzielanie porad prawnych, sporządzanie i opiniowanie umów, reprezentację klientów przed sądami i organami administracji publicznej, sporządzanie pozwów i pism procesowych

Potrzebujesz pomocy w sprawach prawnych?

Główne obszary naszej działalności:

Prawo karne

Zapewniamy profesjonalną obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych jak również świadczy fachową pomoc prawną

Prawo cywilne

Specjalizujemy się w prowadzeniu sądowych spraw procesowych i nieprocesowych

Prawo rodzinne

Zajmujemy się m.in. reprezentacją przed sądami oraz udzielaniem porad prawnych w zakresie spraw o rozwód, separację, podziału majątku, alimentów

Prawo gospodarcze

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek handlowych

Prawo administracyjne

Świadczymy usługi prawne w zakresie sporządzania odwołań od decyzji organów administracyjnych, skarg

Prawo pracy

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi stosunków pracowniczych